Regnskap slik du vil ha det

Vi i Medio Consulting AS ønsker å gjøre det enkelt å være regnskapskunde hos oss. Du velger selv hvor aktivt du ønsker å delta i regnskapsarbeidet. 
Mye eller lite? I fellesskap finner vi arbeidsfordelingen som passer deg best. Snakk med oss. Sammen gjør vi regnskapet til din «hjemmebane».

Days
Hours
Minutes
Seconds
Husk betalingsfrist mva. termin 6.

-

Våre tjenester

Regnskapstjenester

Ajourførte regnskap og rapportering til avtalt tid. Gjennomgang og tolkning av regnskapet. Innberetning av offentlige oppgaver innen gjeldene tidsfrister.

Lønnstjenester

Lønnstjenester og andre tjenester tilknyttet personalkostnader. Lønnsberegning, lønnskjøringer, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger, utbetaling av lønn, distribusjon av lønnsslipper og årsoppgaver til inntektsmottakere, reiseregninger, A-meldinger og oppfølging mot NAV.

Faktureringstjenester

Faktureringstjenester tilpasset den enkelte kundes behov. Vi kan utføre komplett faktureringsrutine, herunder produksjon av faktura, pakking og utsending samt registrering av innbetalinger og utsending av purringer på utestående krav. Kunden kan også benytte online faktureringsløsninger mens vi utfører resten av jobben.

Factoring

Faktureringstjenester tilpasset den enkelte kundes behov. Vi kan utføre komplett faktureringsrutine, herunder produksjon av faktura, pakking og utsending samt registrering av innbetalinger og utsending av purringer på utestående krav. Kunden kan også benytte online faktureringsløsninger mens vi utfører resten av jobben.

Årsoppgjør og ligningspapirer

Årsoppgjør og ligningspapirer utfylles og innleveres for alle typer selskapsformer. Vi tilbyr regnskapsavslutning med utarbeidelse av offisielt regnskap med noter, styrets årsberetning og generalforsamlingsprotokoll samt utarbeidelse av ligningspapirer. Vi gjør også elektronisk innsending til Brønnøysundregistrene og Skatteetaten.

Merverdiavgifts- og oppgjørstjenester

Innberetning av merverdiavgift og rådgivning innen fagområdet tilknyttet merverdiavgift.​

Bedriftsrådgivning

Bedriftsrådgivning til nyetablerte selskap og etablerte selskap. Bidra til etablering av interne kontrollrutiner i forbindelse med avstemming og økonomirapportering.

Bedriftsetablering

Bedriftsetablering og rådgivning i forbindelse med formelle krav, forretningsplan, aksjonæravtaler, økonomiske analyser, budsjett, finansieringsbehov og offentlige krav.

Betalings- og remitteringstjenester

Vi kan levere automatiserte betalings- og remitteringstjenester der vi både bokfører regnskap og betaler i nettbank i samme arbeidsoperasjon.

Vårt system

Medio Consulting AS benytter PowerOffice GO. 
Med PowerOffice GO har du et komplett skybasert system for regnskap, faktura, timeregistrering, reiseregning og lønn. 
Vi har også bred erfaring fra andre økonomisystemer som Uni Micro, Xledger, Tripletex, Visma sine økonomisystemer, Shipnet, Agro Økonomi og Fiken.

Om oss

Medio Consulting AS et autorisert regnskapsførerselskap med forretningsadresse Strandvik i Bjørnafjorden Kommune i Hordaland. Selskapet ble stiftet i februar 2018. Medio tilbyr Consulting AS tjenester innenfor fagområdet økonomi/regnskap over hele landet. Selskapet er nytt, men via våre ansatte har vi lang og solid erfaring fra regnskapsførerbransjen. Medio Consulting AS har inngått et samarbeid med Agenda Økonomi AS som styrker det faglige og vårt firmanavn utad er Agenda Økonomi og Regnskap Bjørnafjorden.

Sammen finner vi en løsning for deg!

Teamet vårt

Karolina

Regnskapskonsulent

Karolina er vår engasjerte regnskapskonsulent. 
Karolina har god erfaring fra tidligere personal- og lønnsarbeid tilknyttet bygg- og anleggsbransjen. Tilbakemeldingene fra kunder er at Karolina er svært opptatt av sine kunder og deres behov. Karolina leverer alltid.

Torbjørn

Regnskapskonsulent

Torbjørn er regnskapskonsulent. 

Hege

Autorisert regnskapsfører Faglig ansvarlig

Hege er vår faglige ansvarlig.

Tom

Autorisert regnskapsfører Daglig leder

Tom har arbeidet med
regnskap i mange år og har god og bred erfaring innenfor regnskap. 
Han er vant til å ha mange jern i ilden og er nøyaktig og engasjert i det han foretar seg.

Linn

Drift og støtte

Linn har lang erfaring som gründer og har drevet eget selskap siden 2010. Linn har et overordnet blikk og stor «ståpåvilje». Linn bistår Medio Consulting med drift, støtte og HR.

Sondre

Styreleder

Sondre er ingeniør av fag og har 15 års erfaring som prosjektleder. Sondre jobber også med HMS og kvalitetskontrollsystemer. Sondre er en engasjert styreleder som bidrar til en effektiv og god arbeidsform.

Kontakt oss

Telefon

Karolina – 90 81 31 49

Adresse

Medio Consulting AS
Strandvikvegen 559
5643 Strandvik

E-post

post@medioconsulting.no